DAÜ de fotoğraf sergisi

 

 

Dünya Müzeler Haftasında

DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübünden;

‘’Kültür, Tarih ve Fotoğraf Sergisi’’

 

DAÜ Sosyal ve kültürel aktiviteler birimine bağlı kültürel miras ve arkeoloji kulübü; ‘’Kültür, Tarih ve Fotoğraf Sergisi’’ düzenledi.

20 Mayıs saat 11:30 da açılışı Özay Oral Kütüphanesi sergi salonunda gerçekleşti.

Danışmanlığını, sanat, beşeri ve sosyal bilimler bölümü öğretim görevlisi Mert Yusuf Özlük’ün yaptığı sergide DAÜ öğrencilerinin çekmiş olduğu Gazim ağusa’nın kültürel miraslarını ve tarihi dokusunu anlatan fotoğraflar yer alıyor.

Kültürel miras ve arkeoloji kulübünün organize ettiği uygulamalı ‘’Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fotoğrafçılığı’’ atölyesine katılarak başarılı olan öğrencilerin fotoğrafları sergileniyor.

  1. Bahar Festivalinin 3. günü açılacak olan fotoğraf sergisine tüm öğrenciler ve Mağusa halkı davetlidir.

Kulübün danışmanı Mert Yusuf Özlük’ten aldığımız bilgiye göre; toplamda 38 öğrenciden 280 fotoğraf içerisinden en başarılı 30 fotoğraf özenli bir değerlendirmenin ardından sergilenmeye layık görülmüştür. Bu serginin üniversite öğrencileri için bir diğer değerli anlamı ise; yaşadıkları toprakları keşfederek tarihini, kültürünü bu denli hissederek öğrenmelerini çok değerli bulduğunu dile getirdi. Ayrıca kulübün kuruluşunda değerli katkıları için sanat, beşeri ve sosyal bilimler bölüm başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman’a ve büyük emekler veren kulüp yönetim kurulundaki öğrencilerine teşekkür ederek tüm halkı ve öğrencileri sergiye davet etti.

 

Dünya Müzeler Haftasında

DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübünden;

‘’Kültür, Tarih ve Fotoğraf Sergisi’’

 

DAÜ Sosyal ve kültürel aktiviteler birimine bağlı kültürel miras ve arkeoloji kulübü; ‘’Kültür, Tarih ve Fotoğraf Sergisi’’ düzenliyor.

20 Mayıs saat 11:30 da açılışı Özay Oral Kütüphanesi sergi salonunda gerçekleşecek.

Danışmanlığını, sanat, beşeri ve sosyal bilimler bölümü öğretim görevlisi Mert Yusuf Özlük’ün yaptığı sergide DAÜ öğrencilerinin çekmiş olduğu Mağusa’nın kültürel miraslarını ve tarihi dokusunu anlatan fotoğraflar yer alıyor.

Kültürel miras ve arkeoloji kulübünün organize ettiği uygulamalı ‘’Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fotoğrafçılığı’’ atölyesine katılarak başarılı olan öğrencilerin fotoğrafları sergileniyor.

  1. Bahar Festivalinin 3. günü açılacak olan fotoğraf sergisine tüm öğrenciler ve Mağusa halkı davetlidir.

Kulübün danışmanı Mert Yusuf Özlük’ten aldığımız bilgiye göre; toplamda 38 öğrenciden 280 fotoğraf içerisinden en başarılı 30 fotoğraf özenli bir değerlendirmenin ardından sergilenmeye layık görülmüştür. Bu serginin üniversite öğrencileri için bir diğer değerli anlamı ise; yaşadıkları toprakları keşfederek tarihini, kültürünü bu denli hissederek öğrenmelerini çok değerli bulduğunu dile getirdi. Ayrıca kulübün kuruluşunda değerli katkıları için sanat, beşeri ve sosyal bilimler bölüm başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman’a ve büyük emekler veren kulüp yönetim kurulundaki öğrencilerine teşekkür ederek tüm halkı ve öğrencileri sergiye davet etti.

AHMET CAN BADA ( İç Mimarlık)

SALAMİS HARABELERİ

Bir geleneğe göre, Salamis’in, Tunç Çağı’nın sonlarına yakın bir göç döneminde Anadolu’dan gelen kabileler tarafından Kilikya’dan gelen Akalar’ın da katılımıyla kurulduğu iddia edilmektedir.

Homeroslara ait bir efsaneye göre Salamis, Kral Telamon’un oğlu Troya Savaşçısı Teucer tarafından kurulmuştur. Teucer efsanevi Hector ve Paris Troya’sının kuzenidir ancak Teucer, Truva Savaşı’nda onlara karşı savaşmıştır.

SALAMİS RUİNS

 

According to a tradition, it is claimed that Salamis was founded by tribes from Anatolia during a migration period near the end of the Bronze Age, with the participation of the Achaeans from Cilicia.

According to a Homeric legend, Salamis was founded by the Trojan warrior Teucer, the son of King Telamon. Teucer is a cousin of the legendary Hector and Troy of Paris, but Teucer fought against them in the Trojan War.

 

 

ALİ ARDIÇ ( Halkla İlişkiler ve Reklamcılık )

ZEUS TAPINAĞI

Salamis şehrinin ana tapınağı olabileceğine inanılan bu yapının az bir kısmı günümüze dek gelebilmiştir. Agora’nın güney ucunda bulunan tapınağa, basamaklarla ulaşılmaktadır. Yapılan kazılarda ele geçen bir kitabede mabedin Augustus’un karısı Livia şerefine Zeus Olympios’a ithaf edilmiş olduğu belirtilmektedir.


TEMPLE OF ZEUS

A small part of this structure, which is believed to be the main temple of the city of Salamis, has survived to the present day. The temple, located at the south end of the Agora, is reached by steps. It is stated in an inscription found during the excavations that the temple was dedicated to Zeus Olympios in honor of Livia, the wife of Augustus.

 

 

 

 

 

 

ALİ ARDIÇ ( Halkla İlişkiler ve Reklamcılık )

KESİK BAŞLI HEYKELLER

Çok eski dönemlerden kalma heykellerin zaman içinde çeşitli nedenlerle kollarının koptuğu öne sürülür ve kolsuz, başsız heykel yapmanın bir “akım” olmadığı belirtilir.

Öte yandan “tors” diye heykel sanatında kullanılan bir tanım var ve bu tanım  “kolları, bacakları ve başı olmayan heykel anlamına geliyor”…

 

CROSSHEAD SCULPTURES

It is claimed that the arms of statues dating back to ancient times were cut off for various reasons over time, and it is stated that making armless and headless sculptures is not a “movement”.

On the other hand, there is a definition used in sculpture art as “tors” and this definition means “a statue without arms, legs and head”…

 

 

ALMİNA EDA YÜCE ve İLAYDA İREM TEKLİ (ORTAK ÇALIŞMASI) (Psikoloji)

SALAMİS SÜTUN BAŞLIĞI

Helenistik dönemden sonra Roma idaresine giren Kıbrıs adası, M.S II’inci yüzyılın başlarında Yunan Klasik dönem heykeltıraşisini taklit eden heykel sanatıyla haklı bir üne kavuşmuştur.  Bu heykeller Greko Romen kopyalarından ziyade Klasik Yunan heykeltıraşlarından Praxiteles veya Lysippos’un  stilini yansıtmaları itibarıyla dikkat çekicidir. İyi işlenmiş kristalli mermerin yüzeyi, kumaş dışında kalan kısımların beyaz, diğer kısımların ise gri renkli olması insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır.

SALAMIS COLUMN HEAD

Praxiteles or Lysippos rather than Greco-Roman copies. The surface of the well-worked crystalline marble, the parts other than the fabric being white and the other parts gray, creates a positive effect on people.

empire. As a matter of fact, financial aid is provided to the cities that were destroyed by the earthquakes in Cyprus in 76 – 77 AD. For this reason, it is necessary to find statues of these emperors in Salamis.

 

 

 

 

 

ASENA ŞAHAN (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri)

CANBULAT MEVKİİ

Gazimağusa surlarının güney kısmında bulunan yer önceden Venediklilerin cephanesi olan yerdi.  Canbulat, Kilis Sancak Beyi olup Kıbrıs’ın fethine karar verildiği zaman  Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa’nın önerisi üzerine birliğe dahil edilmiştir. Lefkoşa’nın fethi sırasında gösterdiği başarıdan dolayı 18 Eylül 1570′te Mağusa’yı kuşatan Osmanlı Ordusu’nun sağ kanadında İskender Paşa ve Derviş Paşa ile birlikte görev alır.

CANBULAT LOCATION

The place located in the southern part of the Famagusta walls used to be the arsenal of the Venetians. Canbulat was the Sanjak Bey of Kilis and was included in the union upon the suggestion of the Anatolian Beylerbeyi İskender Pasha when the conquest of Cyprus was decided. Due to his success during the conquest of Nicosia, on 18 September 1570, he took charge with İskender Pasha and Derviş Pasha in the right wing of the Ottoman Army that besieged Famagusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATABERK AŞICI ( Mütercim Tercümanlık )

LALA MUSTAFA CAMİİ

Fransız Lüzinyan hanedanı, 1192’den 1489’a kadar Kıbrıs Kralı olarak hüküm sürdü ve onların döneminde inşa edildi.

Katedral, 1298’den 1312’ye kadar inşa edildi. Lüzinyanlar, Lefkoşa’daki St. Sophia Katedrali’nde (şimdiki adı Selimiye Camii) Kıbrıs Kralı olarak taçlandırılacak ve ardından Gazimağusa’daki St Nicholas Katedrali’nde Kudüs Kralı olarak taçlandırılacaktı.

Bina, Fransa dışında oldukça nadir bulunan Rayonnant Gotik tarzında inşa edilmiştir.

1480’den bir süre sonra, Loggia Bembo olarak bilinen bir toplantı odası katedralin güneybatı köşesine eklendi.

LALA MUSTAFA MOSQUE

The French Lusignan dynasty ruled as King of Cyprus from 1192 to 1489 and was built during their reign.The cathedral was built from 1298 to 1312. Lusignans, St. Sophia Cathedral (now Selimiye Mosque) and then crowned King of Jerusalem at St Nicholas Cathedral in Famagusta.The building was built in the Rayonnant Gothic style, which is quite rare outside of France.Sometime after 1480, a meeting room known as the Loggia Bembo was added to the southwest corner of the cathedral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZRA DURU ALKIŞ ( Endüstri Mühendisliği)

KESİK BAŞLI HEYKELLER

Çevrenize baktığınızda bir sürü başı olan, yani başı kesilmemiş insan görürsünüz. Gayet sağlıklı kafalar.Hayat bir kavgadır ve kafaların mücadelesi ile sürer gider; futbolcuların ayakları ile, handboll’cuların elleri ile mücadele ettikleri gibi.Bir başarı karşısında insanın kendi kendine “buna kafa derler” diye böbürlenmesi başın önemine işaret ediyor olmalı.Öte yandan birinin düşüncesi beğenilmediğinde, ona “kafasız” denmesi de boşuna değildir.Demek ki, karşınızda duran birinin kafası olmasına rağmen onu kafasız görmek mümkündür!Kesik başlı heykeller gibi…

CROSSHEAD SCULPTURES

When you look around you, you see a lot of people with heads, that is, without beheaded.Pretty healthy heads.Life is a fight and it goes on with the struggle of heads; as football players fight with their feet, handboll players with their hands.To brag to oneself that “they call it a head” in the face of a success must indicate the importance of the head.On the other hand, when someone’s thought is not liked, it is not in vain that they are called “headless”.So, it is possible to see someone standing in front of you without a head, even though they have a head!Like sculptures with severed heads…

 

 

 

BETÜL ÇETİL ( Beslenme ve Diyetetik)

SAVAŞ TOPLARI

Toplar ilk defa ağızdan dolma XIII. Yüzyıldan itibaren geliştirilmeye başlanmış ve savaş alanlarında kullanılmıştır. İlk ilkel ateşli silah örneklerinden olan bu toplardaki teknolojik ilerlemeye paralel olarak Avrupa’da XIV.

BATTLE BALLS

 

Balls are filled by mouth for the first time XIII. It has been developed since the 19th century and has been used in battlefields. In parallel with the technological progress in these cannons, which are among the first examples of primitive firearms, XIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSE GÖK ( İlk ve Acil Yardım)

HEYKELLER

Heykelciliğin tarihi milattan önce 35.000 ve 8.000 yılları arasında başlamaktadır. İlk heykeller bu tarihler arasında yapılmıştır. Heykelciliğin tarihinde en eski örneklere Akdeniz kıyısındaki ülkelerde rastlanmıştır. Bu heykeller Eski Mısır uygarlığına ait olanlardır.

SCULPTURES

The history of sculpture begins between 35,000 and 8,000 BC. The first sculptures were made between these dates. The oldest examples in the history of sculpture were found in the countries on the Mediterranean coast. These statues belong to the Ancient Egyptian civilization.

 

 

 

 

 

BUSE GÖK (İlk ve Acil Yardım)

LATİNCE YAZIT

Roma İmparatorluğu’nun yazışma dili Latince olmakla birlikte Romalıların öğrendikleri edebiyatın büyük bölümü Yunanca kaleme alındığından iyi eğitimlilerin arasındaki konuşma dili Yunanca idi.

LATIN INSCRIPTION

The Roman Empire’s correspondence language was Latin, but Greek was the spoken language among the well-educated, since much of the literature that the Romans learned was written in Greek.

 

 

 

 

 

 

 

DEFNE MERCAN ( Hemşirelik)

SALAMİS DUVAR RESMİ

Antik Roma da duvarlara yazılan hiyerografik şekiller günümüze kadar gelmektedir yaklaşık 8000 yıllık bir tarihi bulunmaktadır.

SALAMİS WALLPAPER

The hierographic figures written on the walls in Ancient Rome have survived to the present day and have a history of approximately 8000 years.

 

 

 

 

 

 

ECE YILDIZ ( Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

SALAMİS HARABELERİ

Romalalıların estetiğe verdiği önemi günümüze kadar korumuş ender eserlerden biri.

SALAMİS RUİNS

It is one of the rare works that has preserved the importance given to aesthetics by the Romans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDENER BARBOROS ERTEKİN ( Yönetim Bilişim Sistemleri)

LALA MUSTAFA CAMİİ

Venedikliler’in yenilmesi ve Ağustos 1571’de Gazimağusa’nın düşmesi ile Kıbrıs Osmanlı kontrolüne girmiş ve katedral camiye çevrilerek “Mağusa Ayasofya Cami” olarak değiştirilmiştir.

Caminin gotik yapısı korunmuştur ve kuzey koridorda birkaç mezar hala tespit edilebilmektedir.

1954’te, 1570 Osmanlı fethinin komutanı olduktan sonra Lala Mustafa Paşa Camii olarak yeniden adlandırıldı.[2]

LALA MUSTAFA MOSQUE

 

With the defeat of the Venetians and the fall of Famagusta in August 1571, Cyprus came under Ottoman control and the cathedral was converted into a mosque and changed to “Famagusta Hagia Sophia Mosque”.

The gothic structure of the mosque has been preserved and several tombs can still be identified in the north aisle.

In 1954, it was renamed Lala Mustafa Pasha Mosque after he became the commander of the 1570 Ottoman conquest.[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN YÖNTEN (Yazılım Mühendisliği)

LALA MUSTAFA CAMİ MİMARİ

1298-1312 tarihleri arasında Saint Nicolas Katedrali ismi ile yapılmış olup, bu yapının mimari tasarımcısı ise Piskopos Baldwin Lambert olarak bilinmektedir. Katedralin yapılış tarihini ifade eden I/IX/1311 tarihi de, yapının Güney duvarında kayıtlıdır.

LALA MUSTAFA MOSQUE ARCHITECTURE

It was built between 1298-1312 under the name of Saint Nicolas Cathedral, and the architectural designer of this building is known as Bishop Baldwin Lambert. The date I/IX/1311, which refers to the construction date of the cathedral, is also recorded on the South wall of the building.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRAT CELEPOĞLU (Bilgisayar Mühendisliği)

SALAMİS HARABELERİ

Atina yakınlarındaki salamis adasının kralı Telamonun oğlu Teukros Truva savaşı sırasında kardeşi Ajaxın intiharını engelleyemediği için babası tarafından memleketinden kovulup buraya gelerek antik kenti kurdu.

SALAMIS RUİNS

Teukros, the son of Teucros, the king of the island of Salamis near Athens, could not prevent the suicide of his brother Ajax during the Trojan War, so he was expelled from his hometown by his father and came here to establish the ancient city.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİZEM GEZER ( Moleküler Biyoloji ve Genetik)

SALAMİS SURLARI VE DOĞA

Surların tarihi ezgisiyle birleşen ve günümüze kadar ulaşan güzellik Salamis Antik kenti.

THE WALLS OF SALAMIS AND THE NATURE

The beauty of the ancient city of Salamis, which is united with the historical melody of the walls and has survived to the present day.

 

 

 

 

 

 

 

GÖKDENİZ GÜNDÜZ ( Bilişim Sistemleri Mühendisliği)

SUR İÇİ

Sur içinin antik yapısını yansıtan kökeni çok eski tarihlere dayanan eşsiz bir güzellik.

A unique beauty that reflects the ancient structure of the city wall and its origins date back to ancient times.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAYDA KARABACAK ( Halkla İlişkiler ve Reklamcılık)

SALAMİS HARABELERİ

Salamise günümüzden farklı bir bakış açısıyla bakmanıza olanak sağlayan bir eser.

SALAMİS RUİNS

Salamise is a work that allows you to look at it from a different perspective than today

 

 

 

 

 

İLKNUR UYSAL ( Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

LALA MUSTAFA CAMİ

Lala Mustafa Paşa Cami’nin orijinal ismi Aziz Nikolas Katedrali’dir. Aziz Nikolas Katedrali, eski bir Katolik mabedidir. Cami, 1328 yılında katedral olarak açılmış, daha sonra 1571 yıllarında ise Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak amacı ile camiye dönüştürülmüştür Camiye, tarihte Kıbrıs Fatihi olarak anılan Lala Mustafa Paşa’nın ismi verilmiştir.

LALA MUSTAFA MOSQUE

The original name of Lala Mustafa Pasha Mosque is St. Nicholas Cathedral. St. Nicholas Cathedral is a former Catholic shrine. The mosque was opened as a cathedral in 1328 and later converted into a mosque by the Ottoman Empire in 1571 to meet the needs of the region. The mosque was named after Lala Mustafa Pasha, who was known as the Conqueror of Cyprus in history.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMAL KELEDİ

SUR İÇİ KAPILARI

Son dönemlerde çoğu sanatçının ilgi kaynağı olan eski kapıların Gazimağusa Sur içinden farklı persfektiften görünümü.

The view of the old gates, which have been a source of interest for many artists lately, from a different perspective inside Famagusta Sur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELDA AĞTÜRK ( Psikoloji)

SALAMİS HARABELERİ

Salamis Surlarının geniş açı görüntüsünün karesi.

SALAMİS RUİNS

Frame of wide angle view of Salamis Walls.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZAN YİĞİT KIZAK (Gastronomi ve Mutfak Sanatları)

 

SALAMİS HARABELERİ

Suni yaşantıdan ayrılmış antik salamis.

SALAMİS RUİNS

Ancient salamis separated from artificial life.

 

 

 

 

 

 

 

REFİK CAN SÖNMEZ (Psikoloji)

SALAMİS HARABELERİ

Kıbrıs adasının en güzel yanı geceleri gökyüzünün parlaklığı yıllar boyu eserlere konu olmuş olan akdeniz ikliminin salamis harabelerine yansımasını açık bir şekilde gözlemliyoruz.

SALAMİS RUİNS

The most beautiful part of the island of Cyprus at night is the reflection of the Mediterranean climate, which has been the subject of works for years, on the ruins of Salamis.

 

 

 

 

SADIKA CEMMEDO (Fizik)

LALA MUSTAFA CAMİİ

Venedikliler’in yenilmesi ve Ağustos 1571’de Gazimağusa’nın düşmesi ile Kıbrıs Osmanlı kontrolüne girmiş ve katedral camiye çevrilerek “Mağusa Ayasofya Cami” olarak değiştirilmiştir.

LALA MUSTAFA MOSQUE

With the defeat of the Venetians and the fall of Famagusta in August 1571, Cyprus came under Ottoman control and the cathedral was converted into a mosque and changed to “Famagusta Hagia Sophia Mosque”.

 

 

 

 

 

 

 

 

SADIKA CEMMEDO ( Fizik)

LALA MUSTAFA CAMİİ

Gazimağusa ilçe merkezinde bulunan camii mimarisi ve tarihi önemi ile bölgenin öne çıkan yapıları arasındadır.

LALA MUSTAFA MOSQUE

The mosque located in Famagusta district center is among the prominent structures of the region with its architecture and historical importance.

 

 

 

 

SILA KARİP (Fizik)

SUR İÇİ MİMARİ YAPILAR

Sur içinin eşsiz mimarisi.

ARCHITECTURAL BUILDINGS IN THE URBAN

The unique architecture of the city wall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULTAN AYÇA SUNGUR (Kültürel Miras ve Alan Yönetimi Yüksek Lisans Programı)

MAĞUSA ST. GEORGE KİLİSESİ

Mükemmel hizmet verebilen bir katedral kilisesi, yani küçük Bizans St. Simeon Kilisesi olmasına rağmen, Ortodoks topluluğu komşu muadillerine rakip olabilecek bir ibadet yeri istemiştir. Geniş bir orta nefi, iki yan koridoru ve nef tonozunu tutan devasa sütunların olduğu daha büyük bir kilise inşa etmişlerdir. 14. yy’a ait Bizans figürü olan bu melez mimari şeklini oluşturmak amacıyla kilisenin kuzey tarafına Gotik unsurlar eklenmiştir. Bu yapı Kuzey Kıbrıs’takilerin haricinde Akdeniz kiliselerinin arasında nadir örneklerden sayılmaktadır. Orta nefin her iki tarafında da yuvarlak apsisler bulunmaktadır ve bunlar apsislerle çevrili olan haç şeklindeki nefe açılmaktadır.

MAGUSA ST. GEORGE CHURCH

A perfectly serviceable cathedral church, namely the small Byzantine St. Despite being the Church of Simeon, the Orthodox community wanted a place of worship that could rival its neighboring counterparts. They built a larger church with a wide nave, two side aisles, and huge columns holding the nave vault. Gothic elements were added to the north side of the church in order to create this hybrid architectural form, which is a 14th century Byzantine figure. This structure is considered one of the rare examples among Mediterranean churches, apart from the ones in Northern Cyprus. There are round apses on both sides of the middle nave and these open to the cruciform nave surrounded by apses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNAL GÜNER ( Bilişim Teknolojileri)

SALAMİS HARABELERi

11.000 yıl önce salamis bir liman kentiydi, bu gün bize kalan ise o günün mimarisi ve doğanın güzelliği.

SALAMİS RUİNS

11,000 years ago, Salamis was a port city, what remains for us today is the architecture of that day and the beauty of nature.

 

 

 

 

 

ÜNAL GÜNER ( Bilişim Teknolojileri)

SALAMİS HARABELERİ

İskendirin ölümünden sonra çalkantılı bir dönem geçiren ve devamlı el değiştiren kent, mö. 294 yılında Ptoleme krallığının kıbrısı almasıyla birlikte bu krallığın idaresine girdi ve başkent oldu. Bu parlak dönem Roma döneminde de devam etti.

SALAMIS RUİNS

The city, which went through a turbulent period after the death of Iskender and constantly changed hands, BC. In 294, when the Ptolemaic kingdom took Cyprus, it came under the rule of this kingdom and became the capital. This bright period continued in the Roman period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Önceki Haber

Hatayspor dan Yenişehir spor a anlamlı katkı

Sonraki Haber

YBB dünya arı gününü kutladı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − two =