KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı

52 toplantı 150 saatin üzerinde mesai yapılarak hazırlanan “KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı’nın” hazırlandı.  Yönetim, Kalite, Ulaslararasilasma, Olağanüstü koşullar gibi birçok konunun detaylandırıldığı eylem planı ülkemizde ilk kez yapılmıştır.