YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU ’nda iki gün boyunca, toplam 34 bildiri sunulacak.

YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU ’nda iki gün boyunca, toplam 34 bildiri sunulacak.

• 22-23 Şubat 2024 tarihinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından organize edilen,”YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU” Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez yapılacaktır.

• Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından düzenlenen YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU kapsamında gerçekleşecek atölye çalışmalarında, Kültürel Mirası Koruma algısını güçlendirmek, tahrip edilen ve yok olup gitmekte olan Kültürel Mirasa dikkat çekmek hedeflenmektedir.

• Ayhatun Ateşin; YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU, projesinin; “kültürümüz ve katılımcılarımızın geleceği için bir seferberliktir, bir dönüm noktası olacaktır”. dedi

YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU

22-23 Şubat 2024 tarihinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından organize edilen,”YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU” Acapulco Resort Convention Spa Hotel Ev sahipliğinde gerçekleşiyor KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı-TİKA Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü,Vakıflar Başkanlığı, KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Üniversitesi, Gönyeli-Alayköy, Lapta-Alsancak-Akdeniz, Çatalköy -Esentepe, Girne ve İzmit Belediyesi, Türkiye ICOM, Müzeciler Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Fibula Müze Ekipmanları, Mikrokilma, Sağlam Metal, BRTK ve Arkeoloji Haber paydaşlığında düzenlenen YİTİP GİDEN KÜLTÜREL MİRAS SEMPOZYUMU’nda iki gün boyunca, toplam 34 bildiri sunulacaktır. Söz konusu sempozyum Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez yapılacaktır.
Sempozyumun ana amacı Kültürel Mirası Koruma algısını güçlendirmek, tahrip edilen ve yok olup gitmekte olan Kültürel Mirasa dikkat çekmektir. Sempozyuma alanında uzman birçok akdemiysen ve araştırmacı katılım sağlayacaktır.

Sempozyum Düzenleyen ve Organize edenler; KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam , Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Başkanı Ayhatun Ateşin ve KÜMAD Başkanı ve Kocaeli Müzesi Müdürü Serkan Gedük’tür.

Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından düzenlenen atölye çalışmalarında ise Deneysel Baskı Atölyesinde Mine Okur, Selçuk Yalovalı, Raif Kızıl ,Mert Şardo, Yerinde heykel fırınlama etkinliğinde Kaan Canduran, Soner Pilge, Fahimeh Heydari, Kültürün Mühürleri Atölyesinde Birgül Feyzioğlu ve Mine Çiftçi kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvayacaklar.

Kültür mirasımız olan Kültür Varlıklarını katılımcıların kendi deneyimleri ile yaparak o dönem yaşantısını anlamak, kullanılan materyalleri deneyimleyerek eski çağlarda nasıl kullanıldıkları, nasıl bir işleve sahip oldukları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak , dokunma ve o dönem şartlarını hissetme gibi farklı duyguları yaşanmalarını sağlamak ve yaptıkları kültür varlıkları ile kültürel mirasın sürdürülebilirliğini ortaya koymak.

Türkiye’den Sempozyuma Katılan Akdemiysen ve araştırmacılar ; Bülent Gönültaş, Prof. Dr. Bekir Eskici, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Prof. Dr. Ali Akın Akyol, Prof. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu, Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Doç. Prof. Dr. Erkan Atak , Dr. Aliye Erol, Doç. Dr. Ahmet Bilir, Doç. Dr. Nilüfer Kızık, Doç. Dr. Berna Çağlar Eryurt, Doç. Dr. Haldun Aydıngün, Zeynep Boz, Doç. Dr. Cemile Kaptan Doç Dr. Oğuz Polatel Hakan Melih Aygün, Ömer Faruk Arslan, Sevcan Cavdar, Dr. Sina Noie Nihat Tekdemir, Mehmet Sinan ve Turgay Arıkan’dır.

KKTC’den Sempozyuma katılan akademiysen ve araştırmacılar; Birgül Feyzioğlu, Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Prof. Dr. Beser Oktay, Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Prof. Dr. Kağan Günce, Doç. Prof.Dr. Bülent Kızılduman ,Doç. Dr. Damla Mısırlısoy, Dr.Öğ. Üyesi Mustafa Eyyamoğlu , Dr. Ayşe Ceren Erel, Ali Tuncay Elif Doğru, Ümmü Altan, Burak Gökbulut, Mustafa Yeniasır,ve Prof.Dr. Şevket Öznur dur.

Sempozyumun Amacı
Toplumun kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle ilgili somut ve soyut değerlerin tümü olarak kabul edilen kültürel miras, tarihsel süreç içinde değişik nedenler ve yöntemlerle sürekli tahrip edilmeyle karşı karşıya kalmıştır. Dünyada kültürel miras doğal riskler (afet), insan kaynaklı riskler, teknik riskler gibi pek çok risk altında bulunmaktadır. Kültürel mirasın tahribatına neden olan riskler doğal kaynaklı (deprem, sel, yangın, toprak kayması, tsunami.) ya da insan kaynaklı (Vandalizm, savaşlar, hırsızlık,) risklerdir. Son yıllarda koruma olgusunun gelişmesiyle koruma olmadan kültür varlıklarımızı uzun süre sürdürülebilir bir yapı içinde yaşatamayacağımız, ayakta tutamayacağımız daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle Kültürel mirasının araştırılması ve korunması konusunda tüm ilgili alan uzmanlarının deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşarak, fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve kültür varlıklarını araştırma, koruma algısını daha güçlü kılmak için uygun bir disiplinler arası platform oluşturabilmektir.

Sempozyumun Konuları ve Kapsamı
Sempozyum; kültürel mirasın kimyasal, biyolojik ve fiziksel olarak bozulmasına neden olan etkenlerin güncel ve yenilikçi yaklaşımlar, taşınır ve taşınmaz kültür varlıları üzerinde gerçekleşen bozulmaları, tahribatların azaltılması için çözümler üreterek deneyimlerin paylaşılıp tartışılmasını amaçlamaktadır.
Sempozyum; Koruma, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Alan Yönetimi, Mimarlık, Mühendislik alanlarında yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan tüm uzmanlara, akademisyenlere, üniversite öğrencilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayacaktır.

Konu Başlıkları İnsan ;Vandalizm, İlgisizlik ve İhmal, Yasadışı Kültür Varlığı Ticareti ve bunun getirdiği: Soygun, Kaçakçılık, Sahtecilik, Definecilik vb., Yanlış Kullanım/ Yanlış Restorasyon/ Yanlış Uygulamalar.
Canlılar; Hayvanlar, Bitkiler, Mikro-Organizmalar, Doğa ;Doğal Olaylar ve Felaketler, Deprem, Yangın, Sel ve diğerleri, Çevre; Atmosfer, Oksijen Seviyesi, Su İçeriği (Nem), Sıcaklık, Işık, Morötesi (Uv) Işık, Kızılaltı (Ir) Işık, Görünür Işık. Kirlilik; Hava Kirliliği, Kükürt Gazları, Nitrat Gazları, Partikülar Kirlilik, Toz, Aeresollar, Duman, Tuzlar. Siyaset; Uluslararası Anlaşmazlıklar, Savaş, Şiddet Politik Yaklaşımlar.

Ayhatun ATEŞİN ; Kuşakları sağlıklı yaşatmak için geçmiş ile gelecek arasındaki bağın güçlü kurulması gereklidir. Hedeflediğimiz etkinliği hayata geçirirken, toplumun tüm kesimlerinin ortak bir amaç doğrultusunda ve güç birliği içinde katılımlarına öncülük etmekte, bu kesimler arasındaki eşgüdümü sağlamak için yola çıktık. Bilgi ve katılımla, gönüllülük esasına dayalı sivil girişimler, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğinin ülke gündemine taşınmasını ve çalışmaların somut sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır. Yarım yüzyıldır, yitirdiğimiz doğruları arıyoruz… Tarihimizi, dilimizi, evrensel boyutlar içeren kültürümüzü arıyoruz… Korumaya-geliştirmeye-yaşatmaya çalıştığımız doğamız, kültürel varlıklarımız, yaşama sevincimizin yeşerdiği mekanlar, artık bilincimizin ölçüldüğü alanlar olmalı…Bireyin kendini tanıması, bu özel coğrafyanın oluşturduğu değerleri boyutlandırması, özgür bir ortamın varlığıyla anlam kazanır. Bireyin kendini tanıması, kendini açıklaması için “kültürel kimliğe”, “kültürel sürekliliğe”, bunun aralıksız tartışıldığı ortamlara gerek vardır. Bu proje, kültürümüz ve katılımcılarımızın geleceği için bir seferberliktir, bir dönüm noktası olacaktır.

Paylaş

Önceki Haber

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ, YÜKSEKÖĞRENİM SEKTÖRÜNDE SON ZAMANLARDA YAŞANAN GELİŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sonraki Haber

“TUTKULU BİR SERÜVEN: KIBRIS SANDIKLARI” SERGİSİ DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE AÇILDI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × four =