Belediyeler yasası bitmedi gitti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı(Y.T.No:7/1/2022)”nı birleştirerek görüşme kararı almıştı. Komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda da ilgili Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.
BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.No:1/1/2022)’NIN GENEL GEREKÇESİ:
“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.
Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.
Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.
Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle belirtilenler ışığında, Yasa yeniden düzenlenerek, işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.No:7/1/2022)’NIN GENEL GEREKÇESİ:
“Ülkede artan nüfus artışı ve sosyo – ekonomik nedenler dikkate alınarak yeni belediyelerin oluşturulmasına ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle; Belediyeler Yasası’nın 6’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasında belediyelerin kurulmasına ilişkin kurallarda öngörülen 5001 ve üzeri nüfus kriteri 20.000 olarak düzenlenmiş ve (2)’inci fıkrada ise; Belediye oluşturulabilmesi için aynı yerleşim birimlerinde olması veya birbirine yakınlığı en az 3000 metre olan yerleşim birimlerinin Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası tahtında “Bucak” ilan edilmesi koşulu getirilmiştir. Ayrıca; Yasa’nın 9’uncu maddesinde yer alan Belediye Sınırlarının Saptanması Kurallarında teknik olarak eksik bırakılan belediyelerin oluşturulması ile ilgili maddeye atıfta bulunarak bir bütünlük sağlanmıştır.
Bu bağlamda yasanın tefsir maddesinde yer alan kasaba ve kent tefsirleri de yasanın içeriğine bağlı olarak yeniden tanımlanmıştır. Bu gerekçeye bağlı olarak bu değişiklik yasası ekte beş madde altında hazırlanmıştır.”
Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.
Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Festivalciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, BES ve REK-DER’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.
UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

Paylaş

Önceki Haber

TÖRE, TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN OĞLU’NUN DÜĞÜNÜNDE NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sonraki Haber

Pulya da PLAJ TENİS TURNUVASI Yapıldı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 + nineteen =