CB bakanlar kurulunda

Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında bir araya gelerek 2 saate yakın süren toplantıda ülke gündemine ilişkin konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yeni kurulan hükümete, yapısal sorunların çözümü ve ivedilik bekleyen tasarıların yasalaşması için destek belirtip çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu’yla Cumhurbaşkanlığı’nın, toplumsal çıkar ve ortak fayda temelinde her alanda büyük bir uyumla çalışacağına olan inancını bugünkü toplantıda da değerli Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşmıştır.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, göreve gelmesiyle, Kıbrıs konusunda, başarısızlığı defaten kanıtlanmış ve tüketilmiş zeminin Kıbrıs Türk tarafı için geçerli olmadığı, resmi müzakerelere geçilebilmesi için iki devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesinin gerekliliği her siyasi platformda büyük bir kararlılıkla ilgili paydaşlara aktarılmıştır. Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesi, Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu yeni vizyon ve son gelişmelerle ilgili kabine üyeleriyle bir kere daha görüş alışverişinde bulunarak hükümetle Kıbrıs konusunda da tam bir eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olunduğunu vurgulamıştır.

Toplantıda, ayrıca egemenlik alanımız içerisinde olan Kapalı Maraş hususunda, her türlü tasarruf ve yetkinin, KKTC devletinin otoritesi kapsamında olduğu gerçeğinden yola çıkarak Maraş açılımımızın kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun her geçen gün artan başvuruları değerlendirme suretiyle uluslararası hukuk kapsamındaki çalışmalarına devam edeceğini ifade etmiştir.
GKRY Başkanı Anastasiadis’in mektubuyla ilgili Bakanlar Kurulu üyelerine bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, mektupta önerilen sözde “güven yaratıcı önlemlerin” KKTC egemenlik alanına gireceği için kabul edilmediğini tüm teferruatlarıyla aktararak Kıbrıslı Türklerin müktesep haklara saygı temelinde hem iki halkın hem Kıbrıs Adası’nın hem de bölgenin çıkarına olacak, ekonomisine ve refahına katkıda bulunacak öneriler üzerinde Cumhurbaşkanlığı’nın hali hazırda çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, iki taraf arasındaki güvenin yaratılmasına dair adımların, eşit fayda sağlayacak yeni, yaratıcı ve gerçekçi öneriler temelinde görüşülebileceğine de dikkat çekti.

Pandemi sonrası oluşan ekonomik ve siyasi konjonktürün, KKTC’ye kısa, orta ve uzun vadede olası etkilerinin ele alındığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19 pandemisinin etkisinin oldukça hafiflediği ve ekonominin zamanında alınan akılcı tedbirlerle bugün yeniden canlanmaya başladığı bir atmosferde, lokomotif sektörler olan turizm, eğitim başta olmak üzere, tüm sektörlerin süreçten nasıl çok daha güçlü çıkabileceğiyle ilgili önerilerini Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşmıştır.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, geçmişte gerek bakan, gerek başbakan, gerekse günümüzde Cumhurbaşkanı sıfatı ile mali piyasalar ve ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında ortaya koyduğu irade ve çözüm odaklı çalışmalarını, büyük bir sorumlulukla bugün de sürdürmeye devam etmektedir.

Bu bağlamda devletimizin ilgili organlarıyla iş birliği ve istişare halinde olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün de dışsal şok kaynaklı içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü durumun, yurttaşımıza yansımalarını asgariye indirecek çalışmaların neler olabileceğiyle ilgili bilgi birikimini ve düşüncelerini değerli kabine üyelerine aktarmış ve fikir teatisinde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, ekonomi başta olmak üzere, ülke insanını doğrudan ilgilendiren tüm konulara katkı koyma noktasında imtina etmeyeceğini vurgularken, ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek halka hizmet bağlamında hükümet çalışmalarına destek vereceğini yinelemekte fayda görüyoruz.

Paylaş

Önceki Haber

DAÜ ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ MAJİSTRAL İLAÇ YAPIM YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Sonraki Haber

GAZİMAĞUSA İLE SINDIRGI ARASINDA “KARDEŞ ŞEHİR” PROTOKOLÜ İMZALANDI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − 5 =