DAÜ’DE “ANAYASAL DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ: AKDENİZ PERSPEKTİFLERİ” KONULU ULUSLARARASI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4 Haziran 2022

DAÜ’DE “ANAYASAL DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ: AKDENİZ PERSPEKTİFLERİ” KONULU ULUSLARARASI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Anayasal Demokrasi ve Hukuk Devleti: Akdeniz Perspektifleri” konulu uluslararası konferans 1 – 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. 1 Haziran 2022, Çarşamba günü saat 09.00’da düzenlenen açılış töreni ile başlayan konferansa Kuzey Kıbrıs, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan alanında uzman katılımcılar yer alarak Anayasal Demokrasi ve Hukuk Devleti ilkesinin farklı boyutlarına ilişkin bilgi, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaştılar.

Katılımın oldukça yoğun olduğu açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Arzu Alibaba ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç ile Bologna Üniversitesi’nden Prof. Luca Mezzetti katıldı.

Açılış töreninde konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arzu Alibaba, DAÜ Hukuk Fakültesi olarak uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek konferansta “Anayasal Demokrasi ve Hukuk Devleti: Akdeniz Perspektifleri” konusunun hem teorik hem de pratik yönleri ile ele alınacağını bildirdi. Konferansın başarılı geçmesini temenni eden Doç. Dr. Alibaba, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bologna Üniversitesi’nden Prof. Luca Mezzetti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirterek uluslararası konferansın deneyim ve tecrübeleri paylaşmak amacı ile düzenlendiğini belirtti. Konferansın öğrenciler ve akademik personel için oldukça değerli olduğunu ve önemli bir fırsat sunduğunu belirten Prof. Dr. Mezzetti, konferansın başarılı geçmesini temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz dileklerini ileterek bir devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün toplumun ve eğitimin yararına olacak konferanslar düzenlemenin sorumlulukları arasında olduğunu iletti. Konuşmasına DAÜ hakkında bilgiler vererek devam eden Prof. Dr. Hocanın, konferansın başarılı geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk başkanlığında “Türkiye’de Anayasal Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü ‘An’ları: Geçmişten Geleceğe” konulu ilk oturum yapıldı. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Nevin Ünal Özkorkut: “Hukuk Devleti Kavramı ve Türkiye’deki Gelişimi, Prof. Dr. Sultan Üzeltürk: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2010-2017 Anayasa Değişikliklerinde Yargı ve Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy: “Anayasal Demokrasinin Dijital Perspektifi: Türkiye’nin Dijital Anayasacılık Eskizi” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Luca Mezzetti başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda Prof. Dr. Mezzetti “Demokrasinin Solması: Arap Baharı’ndan On Yıl Sonra – Democracy’s Withering: Ten Years After Arab Springs” ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler “AB’nin Avrupa’da Hukukun Üstünlüğünü Teşvik Etme ve Koruma Yeteneği-Ability of EU in Promoting and Safeguarding the Rule of Law in Europe” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Selin Esen başkanlığında saat 14:00’de başladı. “Olağanüstü Hal Rejimleri ve Anayasal Demokrasilerin Erozyonu – Emergency Regimes and Erosion of Constitutional Democracies” konulu sunumun ardından online olarak Dr. Francesca Polacchini tarafından “Salgın Hastalık – Kriz Zamanlarında İtalyan Yürütme Organının Başkanlığa Dönüşmesi – The Presidentialization of the Italian Executive in Times of Pandemic Crisis” konulu sunum ile konferans devam etti. Oturumda son olarak Dr. Francesco Biagi tarafından “Tunus’un Demokratik Geri Kayması – Tunisia’s Democratic Backsliding” konulu sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder başkanlığında gerçekleştirilen dördüncü oturumda Oder “Anayasal Geri Kayma(lar): Yörüngeler, Zorluklar ve Tepkiler – Constitutional Backsliding(s): Trajectories, Challenges, And Responses”), Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan, “Anayasaların Ekonomi Politiği: Türkiye’de Piyasalar ve Demokrasi – Political Economy of Constitutions: Markets and Democracy in Turkey” ve Doç. Dr. Caterina Drigo: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları Üzerinden Avrupa Bağlamında Hukukun Üstünlüğü ve Göç – Rule of Law and Migration in the European Context: A Focus on The European Convention on Human Rights and the Jurisprudence of the European Court Of Human Rights” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

2 Haziran’da da Sunumlar Devam Etti
Konferansın ikinci günü olan 2 Haziran 2022 tarihinde de devam eden sunumlarda ilk olarak Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu oturum başkanlığında “Türk Anayasa Mahkemesi’nin Ceza Hukuku Alanında Somut Norm Denetimi Yoluyla Verdiği Kararların Hukuk Devleti Bağlamında Değerlendirilmesi -Evaluation of the Decisions of the Turkish Constitutional Court in the Field of Criminal Law Through Tangible Norm Review of the Judiciary in the Context of the Rule of Law” konulu sunum gerçekleştirildi. Ardından Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İfade Özgürlüğünün Ceza Hukuku Normlarıyla Sınırlandırılması- Limitation of Freedom of Expression in Turkish Republic of Northern Cyprus with Criminal Law Norms” konulu sunum ile ilk oturum sona erdi.

İkinci oturum Prof. Dr. Gerardo Ruiz-Rico başkanlığında Prof. Dr. Gerardo Ruiz-Rico ile Prof. Dr. Juan José Ruiz’in gerçekleştirdiği “İspanya’da İktidarın Sınırlanması: Anayasa ve (Bölgesel) Demokrasi – Limits of Power in Spain: Constitution and (territorial) Democracy” konulu sunumu ile başladı. Ardından Prof. Dr. Juan Montabes Pereira tarafından “İspanya’da Siyasal Yerelleşme Modeli Özerk Bölgelerin Gelişimi: 1978-2022 – The Model of Political Decentralization in Spain: The Development of the State of the Autonomies 1978-2022” konulu sunum gerçekleştirildi. Söz konusu konferans Prof. Dr. Juan Montabes moderatörlüğünde gerçekleştirilen açık oturum ve kapanış değerlendirmeleri ile sona erdi. Prof. Dr. Ahmet Sözen, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Prof. Dr. Luca Mezzetti ve Prof. Dr. Selin Esen’in aktif katılımcı olduğu açık oturumda tüm davetli konuşmacı ve akademisyenler hükümet sistemleri konusunda değerlendirmelerini paylaştılar.

Paylaş

Önceki Haber

Ödüller CB Ersin Tatar ve diğer protokol tarafından verildi

Sonraki Haber

DAÜ 10. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ’NDE SEMİNER DÜZENLENDİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + 4 =