“BUGÜN İTİBARİ İLE HER TÜRLÜ EYLEME BAŞLAYACAĞIMIZI KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ.”

22 Eylül tarihinde yayınlanan 213 sayılı Resmi Gazetede, Eylül 2021-Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile ilgili Birlik Yönetim Kurulumuz açıklama yapmayı zaruri görmüştür. Kamuoyumuzun…